Kern van Cambuur

Naast de verwezenlijking van de algemene doelen, zoals het behartigen van de belangen van supporters, het bewaken van de clubcultuur en het behoud van betaald voetbal in Leeuwarden in algemene zin en informeren, doet de Kern van Cambuur nog heel wat meer. Een overzicht:

De Kern van Cambuur

 • beheert het eigen supportershome ’t Hertje
 • beheert alle kiosken in het stadion, waaronder de bierkiosken
 • geeft het supportersmagazine 't Hertsje uit (4 of 5 x per seizoen)
 • verkoopt programmaboekjes 
 • is een belangrijke gesprekspartner voor de SC Cambuur BVO, de Raad van Commissarissen, de gemeente, de politie en  de KNVB 
 • ondersteunt de BVO tijdens Open Dagen en de 1e training 
 • draait mee in de Commissie Stadionverboden (CSC) en denkt mee over veiligheidszaken
 • zamelt oud papier in
 • strijdt voor een transparant en rechtvaardig supportersbeleid

Daarnaast organiseert de Kern van Cambuur tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld: 

 • sfeeracties door Sfeerteam KVC
 • forumavonden
 • en nog veel meer

En.... De Kern van Cambuur genereert geld voor een financiële afdracht aan SC Cambuur BVO. 80% van de eigen opbrengsten draagt ze af aan SC Cambuur. In totaal is gedurende ons ruim 56-jarig bestaan al meer dan € 3.000.000,00 afgedragen aan de BVO. Hiermee is SCS Kern van Cambuur de grootste "sponsor" van SC Cambuur!

Organisatie

Een organisatie met ruim 125 vrijwilligers vraagt om een duidelijke structuur. Daarom heeft de Kern van Cambuur een bestuur en kent daarnaast een aantal commissies.

Bestuur

Het bestuur verzorgt de algehele leiding en neemt besluiten, waarbij alle bestuursleden hun eigen portefeuille hebben.Hieronder zie je de bestuursleden en de portefeuille die ze beheren. Er is een maandelijkse reguliere bestuursvergadering. Als de situatie daarom vraagt is er vaker overleg.

De bestuurssamenstelling (foto's op volgorde van links naar rechts en van boven naar onder):

 • Maarten van Tuinen, Voorzitter (interim)
 • Richard Span, secretaris en activiteiten/evenementen
 • Gerrit Beeksma, penningmeester en horeca
 • Carla van Slooten, personele aangelegenheden en horeca ('t Hert)
 • Rick Zondervan, algemeen bestuurslid, activiteiten
 • Hydo Wiersma, algemeen bestuurslid, activiteiten

 

Mochten jullie bespreekpunten hebben voor het overleg gelieve deze dan te mailen naar info@kernvancambuur.nl of secretaris@kernvancambuur.nl

Organisatie en commissies

De Kern van Cambuur kent een aantal commissies die een grote mate van zelfstandigheid hebben. Iedere commissie maakt per seizoen een plan van aanpak, waarin vermeld staat wat de commissie in dat seizoen wil realiseren. Dit plan bevat ook een financiΓ«le paragraaf, die wordt getoetst door het bestuur. Op deze manier zorgt het bestuur ervoor dat er op een transparante, verantwoorde en efficiΓ«nte manier wordt gewerkt en het donateursgeld verantwoord wordt besteed.

Dit zijn de commissies:

Sfeerteam KVC is opgericht medio 2015 en in de plaats gekomen van Ultras Leovardia, wat in 2003 opgericht is.

De Kern van Cambuur verzorgt dus al met al inmiddels 16 jaar lang diverse sfeer-/tifoacties bij thuiswedstrijden in ons eigen Cambuurstadion.

Tot onze beschikking hebben we niet alleen vele gele en blauwe vlaggen, spandoeken en publieksdoeken, maar ook rookmachines, CO2 jets, stadiumshots en stroboscopen en sinds januari 2014 het grote 50 meter lange megadoek met compleet takelsysteem.

Sfeeracties kosten veel geld, vooral ook dit seizoen in de Eredivisie. U kunt een donatie doen op IBAN NL37INGB0001300512 t.n.v. SCS Kern van Cambuur o.v.v. Sfeeracties KVC


Geel-blauwe groet!

Sfeerteam KVC

 

Horeca 

De Commissie Horeca regelt alle zaken die te maken hebben met supportershome 't Hertsje en de kiosken in het stadion. Denk aan zaken als inkoop en voorraadbeheer.

Redactie magazine 't Hertsje

Vier maal per seizoen komt magazine 't Hertsje uit met boeiende verhalen over spelers, de geschiedenis van Cambuur, scherpe columns, actuele onderwerpen die te maken hebben met Cambuur en zijn supporters en met verslagen en reportages van evenementen die zijn geweest. Ieder lid krijgt het blad gratis.