Nieuws

Administrator  /  2 april 2013 17:27  /  Reageer

Reddingsactie SC Veendam faalt! De SportClub Veendam zal geen beroep instellen tegen het op maandag 25 maart jl.uitgesproken faillissement van de club.

(bron: SCVEENDAM.NL)

Het betekent dat SC Veendam vandaag, dinsdag 2 april 2013, om 16.00 uur ophoudt te bestaan als betaald voetbalorganisatie. Tot dat moment had de SportClub Veendam beroep kunnen aantekenen bij Het Gerechtshof in Leeuwarden.

De SportClub Veendam laat weten dat via een groot aantal inzamelingsacties èn de maximale bijdrage van de investeerdersgroep rond hoofdsponsor Koos Gjaltema substantieel te weinig is om de continuïteit van SC Veendam op korte en lange termijn te waarborgen.

De genoemde investeerdersgroep liet aan de curator en de bestuurder van de SportClub Veendam heden weten, dat zij een bedrag van maximaal 200.000 euro kon bijdragen aan de totale reddingsoperatie. Deze som genomen bij het bedrag dat concreet op de bankrekening staat van Stichting Red SC Veendam (70.000 euro), de opbrengst uit de sms-actie (20.000 euro) en het benefietconcert (30.000 euro), is, gesteld dat het overgemaakt zou worden, bij lange na niet voldoende om dit seizoen af te maken en een gezonde start te realiseren voor het seizoen 2013/14.

Daarbij verwijst de curator naar de verklaring van Henk de Haan, die onderaan dit persbericht staat.

Mr. Breuker: ‘Ik acht het niet langer verantwoord om op deze weg voort te gaan. Wanneer na zóveel aandacht en publiciteit verreweg geen 675.000 euro op de rekening staat, wij daarbij nog tot een crediteurenakkoord moeten komen èn er plusminus 400.000 euro moet komen om na dit seizoen verder te gaan, is er in mijn ogen sprake van onvoldoende financieel draagvlak. Waarbij ik overigens alle lof uitspreek voor de vele inspanningen die heel veel mensen de afgelopen week belangeloos hebben gepleegd.’

SC Veendam heeft 59 jaar (1954-2013) als profvoetbalclub bestaan. Zij overleefde in deze periode vele stormen. Ditmaal is het niet mogelijk gebleken om de club te redden van de ondergang.

-----

VERKLARING HENK DE HAAN

Beste SC Veendam, beste heer Breuker,

Zojuist met de heer Breuker gesproken. Hem meegedeeld dat er aan contanten € 70.000 zijn en nog € 120.000 aan toezeggingen. Totaal dus € 190.000.

Ik vind het een geweldig bedrag en fantastisch dat mensen zo massaal hieraan hebben meegedragen. Tegelijk moeten we constateren dat het niet genoeg is. Dat is ontzettend jammer.

Maar het is niet anders, nogmaals dank aan al de mensen die de actie hebben gesteund. De overgemaakte gelden zullen zo snel mogelijk teruggestort worden.

Met vriendelijke groet,

Henk de Haan

« Vorige pagina
« Terug naar overzicht

Nieuwsarchief

Oud nieuws is geen nieuws. Onder 'meer informatie' toch een overzicht van eerder verschenen berichten.

Meer informatie »