Nieuws

Administrator  /  10 oktober 2013 10:02  /  Reageer

’t Hertje was aardig vol op dinsdagavond 8 oktober jl. tijdens de eerste forumavond van de Kern van Cambuur in dit seizoen. Debet daaraan was ongetwijfeld dat de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, dit keer te gast was. Naast hem was algemeen directeur van Cambuur, Gerald van den Belt, uitgenodigd. Ook Claire de Jong van de gemeente Leeuwarden, mocht achter de tafel plaatsnemen. Zij heeft in haar werk veel te maken met het onderwerp ‘veiligheid’. Dat was dan ook een belangrijk gespreksonderwerp op de avond die in goede banen werd geleid door Patrick van ’t Haar, die  zijn sporen heeft verdiend als verslaggever, redacteur en presentator.

‘De strijd is er, de punten komen nog wel’

Nadat de burgemeester zijn dank had uitgesproken voor de uitnodiging blikte hij nog even terug op de wijze waarop Cambuur de eredivisie heeft bereikt. ‘De promotie was onverwacht, maar zeker niet onverdiend. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar kan nog wel zien dat het momenteel best goed gaat. Het gaat om strijd en winnen. De punten blijven nu nog wat achter, maar er is strijd en de punten zullen zeker nog komen.’

Ook Gerald gaat in op de overgang naar de eredivisie. Op een vraag daarover laat hij weten dat de accommodatie voldoende is aangepast aan de eisen die het spelen op een hoger niveau met zich meebrengt. Daarnaast is er nu een vrij jonge, maar wel eredivisiewaardige organisatie. ‘Er zijn mensen bijgekomen en er is een goede mix bereikt tussen medewerkers die vooral supporter zijn van de club en medewerkers die wat professioneler opereren. We zullen niet meer zo gauw voor verrassingen komen te staan’. Gerald vervolgt: ’De eredivisie brengt echt veel veranderingen mee. Om te beginnen is de begroting een paar miljoen hoger. Er komen veel meer mensen, er zijn veel meer vragen en er is veel activiteit en dynamiek. Op de wedstrijddagen neemt Eredivisie Live de zaak eigenlijk over. Ook dat is nieuw’.

‘We hebben dit jaar nog nodig om ons te bewijzen’

Als op andere forumavonden is openbare orde en veiligheid een hot item. De burgemeester legt uit dat veel activiteiten een ruime voorbereiding vragen. Al voor het begin van het seizoen wordt overleg gevoerd met de KNVB om de planning van wedstrijden af te stemmen op al vastgelegde grote evenementen in de gemeente. Ietwat schamper wordt vanuit de zaal opgemerkt dat  de aanleg van de groene zebra op de Nieuweweg, vlak voor de wedstrijd tussen Cambuur en FC Groningen,  niet echt getuigde van een goede planning. De burgemeester beaamt dat en wijt het aan het langs elkaar werken van gemeentelijke afdelingen. 

Iedere wedstrijd is voor de heer Crone een bron van zorg. ‘We zijn pas tevreden als iedereen na afloop van de wedstrijd blij is. We bouwen op dit moment als club en supporters een goede naam op, maar we hebben nog steeds last van een restje van de slechte naam die we in het verleden hebben gekregen. We hebben dit jaar zeker nog nodig om ons te bewijzen’ Supportersbegeleiding blijft zorg nummer één voor de betrokkenen. Het zure is dat langdurig goed gedrag vaak op de achtergrond raakt, zodra zich één klein incident voordoet, vooral op het niveau van de eredivisie. Cambuur heeft daar last van. Aan de andere kant is die eredivisie ook op het punt van supportersbegeleiding een mooie uitdaging. Daarnaast is de duidelijk positieve en steunende opstelling van de supporters verheugend, zeker omdat die ook zichtbaar is na een verliespartij.

Supporters hebben een zelfreinigende functie

Het besluit van de lokale driehoek is bepalend in veiligheidskwesties. De burgemeester benadrukt dat we eigen baas zijn in Leeuwarden en niet afhankelijk van standpunten elders. De burgemeester heeft een aantal instrumenten die hij kan inzetten, maar supporters hebben ook een ‘zelfreinigende functie’ en kunnen optreden om rottigheid te voorkomen of te beperken. 

De discussie komt na opmerkingen uit de zaal daarna op het verbod om in busjes af te reizen naar AZ. Voor deze uitwedstrijd geldt een autocombi. Zowel Gerald van den Belt als de burgemeester zijn duidelijk: Het is bepaald door de plaatselijke driehoek in Alkmaar. De gemeente Leeuwarden en Cambuur hebben daar geen stem in gehad. De burgemeester vertelt dat soms de ontvangende gemeente overlegt met de gemeente, waaruit de bezoekende  club komt, maar in dit geval is dat niet gebeurd. Gerald weet niets van informatie van Cambuur die supporters op het verkeerde been zou hebben gezet.’Wij weten niet beter, dan dat AZ slechte ervaringen heeft met vervoer met die busjes en dat daarom dit besluit in Alkmaar is genomen’. Er blijft wat scepsis in de zaal: ‘PSV vraagt Cambuur toch voor de jubileumwedstrijd  omdat het denkt te kunnen winnen, maar ook omdat Cambuur rustige supporters heeft’. Een wens om zeer uitgebreid over dit onderwerp door te praten wordt niet gehonoreerd door de gespreksleider. Er staan nog meer punten op de agenda.

Het gesprek over veiligheid wordt afgesloten met een opmerking over de opstelling van de politie die, voornamelijk bij uitwedstrijden, in vol ornaat aanwezig is en door een vragensteller in de zaal daardoor wordt ervaren als provocerend. Hij stelt dat er totaal geen aanleiding is om zich zo te presenteren, omdat er al jaren niets wezenlijks gebeurt. Burgemeester Crone neemt de opmerking mee en wil nog wel even kwijt dat de opstelling van de politie in Leeuwarden bewust meer low profile is.

‘Opening van de Culturele Hoofdstad in het nieuwe Cambuurstadion zou prachtig zijn’

‘Hoever is de gemeente nu in het meedenken over het nieuwe stadion?’ wil Patrick van de burgemeester weten. De burgemeester snapt de wensen van Cambuur heel goed. Bijvoorbeeld om bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven, zoals supermarkten te huisvesten in het stadion. Maar Leeuwarden heeft in verhouding al veel supermarkten en vestiging in het stadion levert een grote kans op failliete winkels in de buurt op. De gemeente wil daar niet op vooruit lopen. ‘We wachten op de plannen van Cambuur’. Gerald verwacht binnen enkele maanden duidelijkheid of de plannen die er nu liggen realiseerbaar zijn. Er zijn veel bepalende factoren. Het feit dat we in de eredivisie zitten, speelt een rol. Het is voor sponsoren belangrijk dat ze trots kunnen zijn op de club, waar ze geld in steken. Dat kan op dit moment gemakkelijker dan enkele jaren geleden.

Ook vanuit de zaal worden oplossingen aangedragen om zo spoedig mogelijk te komen tot een nieuw stadion. Zo pleit een supporter voor een complex van stadion met scholen en bedrijven en beveelt hij sterk aan om verbinding te onderzoeken met Wetsus (watertechnologie, o.a. in Leeuwarden, red). Wellicht zijn er ook subsidiemogelijkheden vanuit de Europese Unie. Hij stelt bovendien dat de ‘binnenstad van de toekomst’ vooral bestaat uit horeca en vermaak en dat de winkels steeds meer zullen verdwijnen uit het binnenstadsbeeld en zullen verhuizen naar de stadsrand. We zullen daarom niet te veel moeten vrezen voor het verdwijnen van bedrijven uit de stad. Hij oogst applaus.

De burgemeester laat zich na een vraag over een mogelijke realisatiedatum van het stadion niet verleiden tot harde uitspraken daarover. Evenmin doet hij toezeggingen over een mogelijke financiële bijdrage. Die lijkt vragensteller Patrick niet onlogisch nu Leeuwarden al fors investeert in de Haak om Leeuwarden, het project Culturele Hoofdstad 2018 en in een nieuwe ijshal. Burgemeester Crone beklemtoont dat de gemeente zeker wil meewerken, ook mogelijkheden ziet en eerst de plannen van Cambuur afwacht. De burgemeester wijst nog wel fijntjes op Europese richtlijnen die de mogelijkheden van overheidssteun aan clubs als Cambuur sterk bemoeilijken. In Eindhoven hebben ze er al ervaring mee opgedaan. ‘Maar een opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in het nieuwe Cambuurstadion zou prachtig zijn’.

Gerald wil ook liever geen geld aan de gemeente vragen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden van steun, zoals gratis grond, en hij hoopt nog steeds op een soepele opstelling van de gemeente waar het gaat om vestiging van bedrijven. Cambuur heeft een businesscase klaarliggen met een beschrijving van de plannen. Die case is geheel sluitend. Dat Cambuur in de eredivisie speelt, is volgens Gerald geen voorwaarde voor het nieuwe stadion.  Maar als het nieuwe stadion er is, zal dit wel een grote boost voor Cambuur en zijn sportieve prestaties betekenen.

Overigens blijft de sponsoring groeien en heeft het gedoe bij dkv ook geleid tot de overstap van sponsoren. ‘Het is jammer, dat enkele grote bedrijven in de regio, hun beslissers elders in het land hebben. De neiging Cambuur te sponsoren is daardoor kleiner.

Vragen op de valreep

Een supporter in de zaal refereert nog even aan de uitspraak van burgemeester Van der Zwan van dkv, die na de wedstrijd tegen Cambuur klaagde over de hoge kosten die de politie-inzet met zich meebracht. De suggestie werd gewekt dat hij toe wilde naar een volgende derby waarbij supporters van de uitspelende club niet welkom waren. Burgemeester Crone weet te melden dat zijn collega een opmerking in het algemeen heeft gemaakt over de kosten van politie-inzet en niet specifiek op de wedstrijd tegen Cambuur doelde. Over de politie-inzet bij de derby is overleg geweest tussen de burgemeesters en is er bewust gekozen voor deze inzet. Het is volgens de burgemeester altijd lastig inschatten welke inzet nodig is. Als het misgaat, krijg je juist praatjes waarom er niet meer politie is ingezet.

Onlangs zijn er ruiten gesneuveld van een bus van supporters van FC Groningen en ook van een bus FC Twente supporters. Er circuleren diverse lezingen over de oorzaak van de schade. De ware toedracht is volgens de burgemeester inmiddels duidelijk. De bus van Groningen is door niet- Groningen supporters bekogeld, maar dat heeft niet geleid tot een gebroken ruit. De schade aan de Twentebus is wel veroorzaakt door personen die Twente een minder warm hart toedragen. Burgemeester Crone ervaart dit als dieptepunt omdat de actie nog voor de wedstrijd plaatsvond.

Bij de wedstrijd tegen FC Twente hebben een zestigtal Cambuursupporters zich verzameld bij café Claus en zijn gezamenlijk naar het stadion gelopen op hetzelfde ogenblik dat via een deel van de route ook de Twentebussen langskwamen. De burgemeester beantwoordt de vraag hoe zoiets kan,  met de opmerking dat het niet mogelijk is voor de politie om alles te weten, te zien en om wegen af te sluiten. Mensen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor hun daden. Je hoeft niet te rellen als er toevallig geen politie in de buurt is.

Burgemeester Crone overweegt niet om binnenkort toe te staan om met het in ’t Hertje getapte bier de tribune op te gaan. Op de tribune is alleen het light-bier toegestaan. Dat heeft een geschiedenis die terugvoert tot een boel gedoe in 2009. De heer Crone is blij dat we nu al jaren een acceptabele tussenweg kunnen bewandelen.

Gerald weet nog niet op welke ondergrond we in het nieuwe stadion zullen spelen. Zowel kunstgras als echt gras hebben voor- en nadelen. De afweging vindt pas plaats op het moment dat het nieuwe stadion concreet is en hangt af van de situatie op dat moment.

Patrick zou graag willen besluiten met positief nieuws. Dat is er in de opmerking dat het een goede zaak is dat het oude Cambuurwapen weer terug is. Goed nieuws is ook het vaste voornemen van de leiding van Cambuur om het volgende seizoen weer met een beloftenteam te spelen. En last but not least is er de constatering dat het in alle geledingen bij Cambuur goed gaat met de club. Het gaat financieel steeds beter, er is weer een solide basis. Sportief gaat het ook goed. Het spel is naar tevredenheid, alleen moet er nog wat meer worden gescoord. In verband daarmee zoekt Cambuur nog steeds versterking voorin.

Nog ietsjes voor het geplande einde om 21.30 uur sloot Patrick van ’t Haar deze eerste forumavond van het seizoen af.

(Tekst: Hans Boonstra, foto’s: Richard Span)

 

« Vorige pagina
« Terug naar overzicht

Nieuwsarchief

Oud nieuws is geen nieuws. Onder 'meer informatie' toch een overzicht van eerder verschenen berichten.

Meer informatie »