Nieuws

Kern van Cambuur
Administrator  /  21 juli 2016 12:27  /  Reageer

Notulen bestuursvergadering SCS Kern van Cambuur juni 2016  

Maandag 27 juni, 19.30 uur

 

Aanwezig KvC-bestuur: Kees Elzinga, Richard Span, Geertje Deinum, Ybele Nijboer, Alex Vroling

Afwezig KvC-bestuur Jack Hartmans en Maarten van Tuinen

Afwezig Sfeerteam KVC Ronald Spoor

 

1. Opening

 • Kees opent de vergadering om 19.30 uur

                              

2. Mededelingen

 • Supporterscoördinator, zie commissies

3. Sfeerteam KVC

 • Het Sfeerteam is afwezig bij deze vergadering.

 • Het Sfeerteam zal afwezig zijn tijdens de Open Dag. De club kwam te laat met verzoek. Ronald heeft meerdere malen aangegeven dat er op tijd naar ons toe gecommuniceerd moet worden. Pas een week voorafgaand de open dag kwam er een mailtje met de vraag of er een sfeeractie was. Is te laat.

 • Verder ontvangt het Sfeerteam veel complimenten over de acties van afgelopen seizoen!

   

  4. Activiteiten (nieuwe seizoen)

 • Eerstvolgende forumavond, met TS en spelers, in september in ’t Hertje, datum volgt

   

  5. Financiën/Secretariaat

 • Financiën, de cijfers:

  Totale afdracht aan SC Cambuur BVO: bijna € 108.000,-

   

 • Emailadressen donateurs/medewerkers

  Oproepje in magazine ’t Hertsje! (reacties via secretaris)

 • Donateurpasjes 2016/2017, met jubileumlogo

  De pasjes zijn besteld, verzending na incassoronde. 1e Incassoronde in juli         

 • Binnenkort met de club overleggen over de eventuele verlenging van de kortingsactie bij busvervoer naar de uitwedstrijden. We willen daarnaast graag nog steeds meer inzage in de kosten.

   

  6. Ingekomen post/Uitgaande post

 • Geen bijzonderheden

 

7. Overleg BVO

 • Nieuwe datum plannen voor de maand augustus

  Agendapunten, o.a.:

 • Communicatie

 • Beleid en bestuur van de BVO

 • Supportersmagazine/website

  Redactievergadering donderdag 30 juni a.s.

  Redactie zal om de tafel gaan met Rekladruk om het komende seizoen te bespreken.

  De website zal een verandering ondergaan, nieuw onderdeel “De 12e man”.

   

 • Zaterdag Open Dag

 • Personeel

 • Sfeerteam zal als gemeld verplicht de speciale kleding moeten dragen

 • 2 x zwangere medewerkster, kaartje/presentje

   

 • Nieuwe supporterscoördinator BVO, wordt vervolgd.

 • Hekwerk veldzijde voor Noord: Nog geen volledig akkoord vanuit de club. Kees zal alles op alles zetten om deze aanpassing alsnog te verwezenlijken, gelijk de wens vanuit de supporters. Hek mag hoe dan ook niet weg. We kijken wel hoe we het lager/aantrekkelijker kunnen maken i.v.m. volledig zicht op het veld vanaf de tribunes.

   

 • Veiligheidszaken, zie supporterszaken

     9. W.v.t.t.k.

 • Maarten onderhoud contact met afgevaardigden van CC en MI-Side. Maarten zit binnenkort met hen om tafel.

 • Verder geen bijzonderheden

   

 • Sluiting

  Kees sluit de vergadering om 20.30 uur

« Vorige pagina
« Terug naar overzicht
Tags:

Nieuwsarchief

Oud nieuws is geen nieuws. Onder 'meer informatie' toch een overzicht van eerder verschenen berichten.

Meer informatie »