Nieuws

Administrator  /  27 juni 2018 15:29  /  Reageer

Aan:       Gedeputeerde Staten

                Ter attentie van de Commissaris van de Koning, de hoogedelgestrenge heer drs. A.A.M Brok

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

 

cc: De heer K. Kielstra, de heer S. de Rouwe, Provinciale Staten

 

Leeuwarden, 25 juni 2018

 

Betreft: Verzoek toekenning financiële bijdrage gebiedsontwikkeling WTC

 

Hoogedelgestrenge heer Brok,
 

Zoals u wellicht uit de media heeft begrepen maken wij ons als supporters van SC Cambuur op dit moment grote zorgen over de voortgang van de bouwplannen van het nieuwe Cambuurstadion en de daarbij behorende gebiedsontwikkeling rondom het WTC in Leeuwarden. Volgens onze informatie is de realisatie van deze plannen thans onzeker.

Het is ons bekend dat vanuit de gemeente Leeuwarden een beroep is gedaan op de Provincie voor het ter beschikking stellen van extra financiële middelen. Middels deze brief willen wij u verzoeken om hier gevolg aan te geven.

Wij zijn van mening dat dit project uw steun verdient, omdat het doorgaan van dit project een forse stimulans zal betekenen voor de economie en toerisme van de stad Leeuwarden en de provincie Friesland. Met de plannen ontstaat een leisure locatie die in het noorden van het land nog niet bestaat en een aantrekkingskracht heeft op de gehele regio. Daarnaast zullen zich bedrijven vestigen op het gebied van de detailhandel, het onderwijs en de horeca. Dit ambitieuze project zal tevens forse werkgelegenheid creëren. Niet alleen in de aanloopfase, maar zeker ook na de realisatie ervan. Bovendien zal met het stadion een betekenisvolle plek ontstaan die een belangrijke plaats inneemt in het leven en de identiteit van 15.000 voetbalsupporters uit de gehele provincie.

Een ander belangrijk punt van aandacht is de financiële steun die de provincie Friesland heeft verleend voor de realisatie van Sportstad Heerenveen. Voor de realisatie van deze plannen is vanuit de Provincie indertijd een bijdrage gedaan van maar liefst € 19.359.999. Daarnaast is voor de totstandkoming van een skatehal, naar wij hebben begrepen, nog eens twee miljoen euro bijgedragen. Nu onze sportieve rivaal SC Heerenveen een belang van 40% in de Sportstad heeft, betekent dit dat zij indirect zo een 8,5 miljoen euro aan steun van de Provincie hebben ontvangen. Om iets meer een ‘level playing field’ te bereiken zou een financiële bijdrage van de Provincie aan de uitvoer van de plannen in Leeuwarden dan ook zeker op zijn plaats zijn.

Graag zouden wij in de gelegenheid worden gesteld om deze brief in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten

 

Hoogachtend,

IMG_3831.jpg

 

 

Bijlage : Brief aan de gemeente Leeuwarden

« Vorige pagina
« Terug naar overzicht

Nieuwsarchief

Oud nieuws is geen nieuws. Onder 'meer informatie' toch een overzicht van eerder verschenen berichten.

Meer informatie »