Nieuws

Administrator  /  29 november 2020 23:10  /  Reageer

De afgelopen week is er binnen de geledingen van de BVO en de diverse supportersverenigingen de nodige onrust ontstaan. Aanleiding hiertoe was het bericht dat de heer Ype Smid tijdens de Algemene vergadering SC Cambuur van maandag 30 november aanstaande, voorgesteld zou worden als de nieuwe voorzitter van de RvC. Hardnekkige geruchten dat Gerald van den Belt af zal treden indien Ype Smid zou worden benoemd namen toe. 
Wij zien Gerald als een kundig bestuurder die er mede voor heeft gezorgd dat onze club er financieel prima voor staat. Hetzelfde geldt voor Ype Smid die veel betekend heeft voor de club als (ere)voorzitter, sponsor en certificaathouder. 
Wat beslist geen schoonheidsprijs verdiend is de manier waarop de informatie en de timing ervan naar buiten is gekomen. Het nieuws van de voorgenomen benoeming van Ype Smid is op voorhand door de pers ontvangen, waarop deze er gretig gebruik van maakte om het wereldkundig te maken. Het bestuur van de KvC heeft voor tekst en uitleg snel contact gezocht met de directie van de BVO, Ype Smid en de vertegenwoordiger van de supporters bij het Stichtingsbestuur. Naar aanleiding van deze gesprekken had het bestuur van de KvC besloten om haar standpunt in deze kwestie pas na de Algemene vergadering naar buiten te brengen. Wij waren van mening dat wij ons standpunt moesten baseren op feiten en niet op geruchten en halve waarheden. Tevens heeft de KvC te kennen gegeven dat de club, zeker gezien de commotie rondom de nieuwbouw van ons stadion, gebaat is bij rust en dat dit in ieders belang zou zijn. In de tussentijd werd echter bekend dat Ype Smid gezien de enorme onrust en hysterie die er was ontstaan, besloot om zijn kandidaatschap terug te trekken. Hoe je ook over deze zaak denkt, niemand verdient het om de nodige shit en zelfs mondelinge bedreigingen over zich heen te krijgen. Het is dan ook van groot belang dat er komende
maandag de juiste beslissingen en besluiten worden genomen en dat de rust binnen de club terugkeert. De zo goede sportieve prestaties van Cambuur mogen beslist niet worden ondermijnd door bestuurlijke haarkloverij. Onze club heeft belang bij een stabiel bestuur en één gezamenlijk doel en dat is promotie naar de Eredivisie. Wij vinden het daarnaast ook niet getuigen van stijl om iemand waar de club veel aan te danken heeft zo negatief neer te zetten. De les die we wel hebben geleerd is het belang van transparantie van zowel de RvC, het Stichtingsbestuur als de BVO. Duidelijk en helder communiceren naar je achterban is van groot belang om dit doel gezamenlijk te kunnen bereiken. 
Jammer is het dat Cambuur Culture en M.I.-side in hun reactie hebben laten weten dat de Kern van Cambuur het incident blijkbaar niet belangrijk genoeg vonden om aan te sluiten bij een gezamenlijk overleg. Voor de duidelijkheid: dit verzoek kwam op zeer korte termijn en er is wel degelijk telefonisch contact geweest tussen de voorzitters van de KvC en CC.
Vanuit de KvC hebben we ons standpunt duidelijk gemaakt en aangegeven dat het ons verstandiger leek om eerst de feiten en dus de Algemene ledenvergadering af te wachten.
De voorzitter van de CC gaf aan dit te begrijpen, maar dat zij wel met een statement wilden komen. De KvC heeft aangegeven dit te begrijpen en was dan ook bijzonder onaangenaam
verrast en teleurgesteld om op deze manier te worden neergezet. Het draagt tot niets bij en zorgt alleen maar voor nog meer onrust.

Bestuur Kern van Cambuur

« Vorige pagina
« Terug naar overzicht

Nieuwsarchief

Oud nieuws is geen nieuws. Onder 'meer informatie' toch een overzicht van eerder verschenen berichten.

Meer informatie »