Wedstrijden

Uitkaart

Als je uitwedstrijden van Cambuur wilt bezoeken, heb je een zogeheten Uitkaart nodig. De kaart vraag je aan bij de administratie van Cambuur. Je moet een geldig legitimatiebewijs en twee pasfoto's meenemen. De kaart is nodig bij alle vormen van reizen, zowel bij autocombi's, buscombi's als bij vrij reizen.

De Uitkaart is een veiligheidsmaatregel. Bezitters van de kaart komen terecht in een database van SC Cambuur BVO. In geval van problemen met supporters kan de uitkaart worden ingenomen. Dat staat in een reglement dat je kunt downloaden.

Uitkaart omstreden

De uitkaart is omstreden bij supporters. Er was met name kritiek op het oude artikel 10 van het reglement, dat over groepsverantwoordelijkheid gaat, waarvan de context inmiddels op verzoek van supporters is aangepast.

Inmiddels zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in het oude document en ligt er sinds eind april 2012 een nieuw uitreisreglement. Besloten is te blijven bekijken hoe het beter kan en regelmatig te evalueren. Doel is te komen tot een zo supportersvriendelijk mogelijk uitreisbeleid.

De Kern van Cambuur streeft naar een uiteindelijke situatie van volledig vrij reizen naar uitwedstrijden. Dit zal stap voor stap moeten via vormen van steeds vrijer reizen.